Coronatijdpperk nieuws


Eindejaar! Ja we naderen het einde van weer zo'n raar corona-jaar, nu met een slapend Jubileumkoor. Tot oktober geen noot met elkaar gezongen!!🎵 Gelukkig waren we vanaf okt. de eerste tijd welkom in de Gasthorn en de kerkzaal van de Gastkerk, nadat het bestuur tot de conclusie was gekomen dat repeteren in In 't Holt geen optie was. Net voordat we konden beginnen in onze nieuwe repetitieruimte in Kade-Z, werden er van hogerhand allerlei beperkende maatregelen opgelegd en na 6 repetities moesten we weer stoppen.En niet voor even, zoals het nu lijkt. Daarom heeft het bestuur moeten besluiten om van het Jubileumkoor weer een slapend koor te maken. Miv 1 januari wordt de inning van de contributie stopgezet. In eerste instantie geldt dit tot april. Als we eerder kunnen/mogen beginnen doen we dat natuurlijk🎹🎶.
Een goed bericht:is dat De Raboclubsupportactie € 320,42 heeft opgeleverd. Met dank aan de stemmers!

Beste mensen, mede namens Pia, Matty, Wytze, en Reint wens ik jullie mooie kerstdagen🌲🌲 en een gezond en liefdevol 2022!🍀
Hartelijke groet, Gety.30 september 2021
We zijn weer begonnen! Wat was het fijn elkaar weer te zien en wat was het heerlijk om weer met elkaar te zingen
En dat zingen viel eigenlijk helemaal niet tegen, vond ik.


Goed nieuws is [en we zijn daar als bestuur heel blij mee!!]dat we onze repetities voortaan elke donderdagavond in KADE-Z  kunnen houden. KADE-Z....nooit van gehoord!!  Dat klopt, het was voorheen Avalon. Dit gebouw is door de fam. Kuipers [De Zevenster] van de gemeente gekocht en wordt nu helemaal verbouwd. We komen in een spiksplinter nieuwe ruimte. Ze hopen dat de verbouwing op 1 okt. klaar is. Als het iets langer duurt kunnen we in ieder geval repeteren in de ruime kerkzaal van de Gastkerk.⛪ Nu eerst maar afwachten wat de berichten op 13 sept. zullen zijn. Ik hoop dat ik daarna aan jullie kan doorgeven, hoe het verder gaat verlopen. Wat zal het heerlijk zijn elkaar weer te ontmoeten en weer samen te zingen!!🎶🎶 [ Jullie weten nog wel dat Jan Albert alle muziek op de website van het koor heeft gezet hè👍😊]
Ik heb even met Hans en Ines gebeld. Ze maken het goed en hebben zin om weer te beginnen. Ines gaat vast oefenen! 🎼🎹🎵 

Beste mensen, pas goed op jezelf!
Tot de volgende mail!
                                       Hartelijke groet, Gety.


Vorig jaar, donderdag 28 mei, hebben we een eenmalige digitale repetitie gehad. Het was een experiment. Op verzoek van Hans hebben ruim 20 leden -een mooie mix van alle 4 de stemmen- ingelogd op Zoom, om elkaar te begroeten en wat te oefenen. Helaas voorziet Zoom niet in echt samen zingen, wel konden we gelijktijdig meezingen met de vooraf ingespeelde muziek. We repeteerden 'Swing the arms en roll the hips', 'Abendsegen' en deel B van 'The rhytm of life'. Het was een leuke ervaring. Deze eerste sessie is in ieder geval voor herhaling vatbaar! Voor meer samenklang moeten we Jamulus downloaden, maar of dat algemeen wordt opgepakt? Daarvoor moet er eerst snel internet zijn en iedereen moet het juiste kabeltje en microfoon hebben.

Wat kun je intussen doen? Benut de vrijgekomen tijd om zelf te oefenen. Daartoe is deze website heel goed ingericht, maak er gebruik van! Zing mee! En vergeet niet de contributie gewoon door te betalen.  


Dit is de tekst van begin 2020 (nog niet onder invloed van het virus):

Wat gaan we doen?We zijn rustig en serieus begonnen aan het twintigtwintig jaar. Zo gaan we ons in ieder geval voorbereiden op ons eigen concert voorjaar 2021. Maar daaraan voorafgaand hopen we een rayonconcert in Zuidhorn te organiseren medio april 2020 en -samen met een ander koor- een kerstconcert. Dat betekent oefenen aan een breed repertoire met mooie nieuwe nummers en onbekende delen van al bekende stukken.

Tot onze verrassing besteedde de Streekkrant in dit nieuwe jaar al aandacht aan ons koor, met foto. Leuk hoor!

Terugblik op 2019

Op 30 maart hadden we ons grote concert. Het was leuk, afwisselend, zaal Balk was goed gevuld, het koor geconcentreerd, en Mesjogge zorgde voor de intermezzi.

We sloten het eerste halfjaar 2019 af met een mooie verrassing, een geweldige donatie, ons overhandigd door een lid van de Ledenraad van de Rabobank (foto). Heel veel dank aan de (door)gever! In het novembernummer van Dichterbij van de Rabobank werden we in het zonnetje gezet. 

De open repetitie op 12 september leidde niet direct tot de inschrijving van nieuwe leden, maar we blijven het koor promoten. Zo deden we ook mee aan de Kom in Zuidhorn feestdag op 5 oktober. Zeker 8 leden hebben de kraam bemenst en hun enthousiasme voor zingen in dit koor uitgestraald. Vele koorleden kwamen ook even buurten. Zingen is leuk en gezond (en gezellig!).
Op 20 oktober hebben we deelgenomen aan het Rayonconcert van de Bond van Koren in de provincie Groningen. De Westerwoldse wichter in Ter Apel hadden dat georganiseerd. Een en ander was prima gefaciliteerd door ons eigen bestuur: een comfortabele bus, koffie/thee, cake, ....
Ons optreden als 4e koor van 6 deelnemende koren paste prima, want dat was meteen na de pauze. Op die manier konden we ons gemakkelijk opstellen en de zaal binnenlopen. Het bestuur is zeer tevreden!


‘TWINTIG JAREN; TWINTIG JAREN ...’

Ja, dat zongen we donderdag 14 november. Wat een gedenkwaardig moment, koor en muzikale leiding al twintig jaar bij elkaar! Hans en Ines werden door het bestuur toegezongen, aangevuld met refreinen door het hele koor. Een feestelijk gebeuren. En we gaan gewoon door. Dat iemand riep `er nog wel 20 jaar aan vast te willen knopen`, werd door Hans niet meteen beaamd, en - gelet op de gemiddelde leeftijd van de koorleden en de toch ook niet meer piepjonge muzikale leiding - lijkt dit inderdaad wat te optimistisch. Maar als compliment werkte het uitstekend.

De jaarafsluiting was bijzonder gezellig: met een drankje en warme hapjes beëindigden we het zangjaar. Een mooie opstap naar 2020!

Nog even terugkijken naar 2018.
Na het bruisende lustrumjaar 2017 leek 2018 een saai tussenjaar te worden. Immers, geen eigen concert, geen geplande optredens. Maar uiteindelijk werd het een heerlijk jaar met een optreden in De Ebbingepoort te Groningen, kort daarna gevolgd door een optreden in De Dilgt te Haren. En als ‘kers op de taart’ onze medewerking aan de Latijnse mis op 24 december in de St. Jozef-kathedraal te Groningen.
De hele breedte van ons repertoire bleek uit deze muzikale evenementen.

Op de foto: het lustrumconcert van 1 april 2017.
Voor films, zie op de pagina: koor/films concert 2017

Geluidsopnames p3 van de kerstconcerten 2017
1e deel 47 min.
2e deel 42 min.